Evaluare şi psihodiagnostic în psihologia clinică. Elaborarea protocolului examenului psihologic

Asociaţia Institutul de Psihologie aplicată în domeniul Sănătaţii Mintale organizează cursul de formare continuă cu tema:

„Evaluare şi psihodiagnostic în psihologia clinică. Elaborarea protocolului examenului psihologic”, aprobat de Colegiul Psihologilor din România cu 10 credite CPR.

Cursul este aprobat de comisia de specialitate CPR şi se adresează psihologilor clinicieni în supervizare precum şi celor cu treapta de autonom şi specialist. Cursul are la baza informaţii şi activităţi practice. Prezentarea probelor şi metodelor utilizate în evaluarea clinică a adultului şi copilului.

  • Modele de interviul clinic şi fisa de observaţie clinică.
  • Teste şi metode specifice utilizate în evaluarea clinică a adulţiilor: Test MMSE, Test ceas, Scala Reisberg, Scala G.A.F.S, I.A.D.L, A.D.L, C.G.I., Scale ce măsoară deteriorarea cognitivă, Scale de evaluare clinică psihopatologică a declinului cognitiv (Global Deterioration Scale), Scala de evaluare a demenţei CDR (Clinical Dementia Rating), Scala de memorie Wechsler (WMS), Inventarul clinic multiaxial MCMI-III, Chestionarul STAXI-2 (State-Trait Anger Expression Inventory), Testul completare de fraze adulţi (Testul Rotter), Testul de Apercepţie Tematică – T.A.T, Testul Luscher, Testul “Desenează o persoană” (adaptare dupa W.H. Urban) etc.
  • Teste şi metode specifice utilizate în evaluarea clinică a copiilor: scale de evaluare a nivelului de dezvoltare: Denver, Gesell, Nepsy, Brunet – Lezine, California, Bayley, teste utilizate in evaluarea coeficientului de inteligenţă şi nivelului de dezvoltare intelectuală: Scala de inteligenţă Wechsler (W.P.P.S.I.) – prescolari, Scala de inteligenţă Stanford – Binet, Matricele progresive standard RAVEN, Testul GOODENOUGH – Omuleţul, prezentarea scalelor utilizate în evaluare a limbajului – Probe pentru evaluarea limbajului în funcţie de vârsta, Proba de vocabular Rey etc.
  • Ilustrarea evaluarilor psihologice în studii de caz concrete.
  • Materiale şi probe alternative celor clasice.

 

Tematica abordată:

  • Prezentarea noţiunilor introductive, a problematicii psihopatologiei (DSM IV, Kaplan & Sadock, ICD 10, Tratat de psihiatrie Oxford), noţiuni de semiologie a diferitelor procese psihologice (perceptive, de atenţie, de memorie, de gândire).
  • Axa I DSM IV: concept, etiologie, manifestări, prevalenţă. Trecerea în revistă a diferitelor tulburări psihopatologice pe axa I din DSM (tulburările psihotice – schizofrenia, afective, anxioase, disociative, tulburarile comportamentului alimentar etc. exemplificări prin studii de caz).
  • Axa II DSM IV: concept, etiologie, manifestări, prevalenta. Trecerea în revistă a diferitelor tulburări psihopatologice pe axa II din DSM (ex: Tulburările de personalitate şi retardul mintal) – exemplificări prin studii de caz.
  • Prezentarea şi cunoaşterea etapelor unei evaluari psihologice clinice. Trecere în revista a problematicii psihodiagnosticului, etapa observaţională, anamnesticul, evaluarea psihometrică, interpretarea rezultatelor cantitative şi calitative, interpretarea semnificaţiei psihopatologice.
  • Redactarea protocolului de examen psihologic în cazuri specifice. Prezentarea diverselor protocoale psihologice în funcţie de scopul evaluării, recomandări şi contraindicaţii.

 

Formator: Psiholog clinician principal Eliza Nicolaescu, doctorand şi supervizor în psihologie clinică, Centrul de Sănătate Mintală Ilfov, membru al Comisiei Medico-Legale Psihiatrice din cadrul IML Ilfov.

 

Taxa de participare: 250 lei + 30 lei taxă de organizare.

 

Program: sâmbata 9:00 – 19:30.

 

Informaţii suplimentare şi înscrieri:

Preşedinte IPADSM psih.Ghiugan Ionuţ

Tel: 0722509692 / E-mail: contact.ipadsm@gmail.com